single-image

Profesor Andrzej Gwóźdź – były prezes PTK

Profesor Andrzej Gwóźdź, wybitny uczony i pedagog, pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jego kariera akademicka była związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie przewodził Zakładowi Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Wcześniej, przez szereg lat, związany był z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie również przyczyniał się do rozwoju naukowego i dydaktycznego. Jego wiedza i doświadczenie były cenione na arenie międzynarodowej, co potwierdzały zaproszenia na stanowiska profesora gościnnego na uczelniach w Konstancji i Szanghaju, a także liczne wykłady, które prowadził w krajach takich jak Holandia, Czechy i Niemcy.

Zainteresowania naukowe profesora Gwóździa koncentrowały się wokół antropologii audiowizualności oraz kultury mediów. Był również znawcą historii światowej myśli medioznawczej. Jego dorobek naukowy obejmuje wiele ważnych publikacji, w tym antologie i tomy zbiorowe dotyczące teorii mediów. Wśród nich znajdują się prace takie jak „Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer”, „Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów” oraz „Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury”. Profesor Gwóźdź był również autorem dzieł poświęconych historii myśli filmowej, w tym dwutomowej antologii niemieckiej myśli filmowej oraz pionierskiej antologii polskiej myśli filmowej opublikowanej poza granicami kraju.

Jego zainteresowania badawcze obejmowały również dzieje kina na Górnym Śląsku, co zaowocowało pracą „Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia”. Profesor Gwóźdź był także autorem książek poświęconych twórcom filmowym, w tym takich tytułów jak „Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Studia i szkice”, „Filmorób, czyli kino nieustające Rainera Wernera Fassbindera” oraz „Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim”. W swoim dorobku posiadał również monografie, w tym „Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933”, „Kultura – komunikacja – film. O tekście filmowym”, „Obrazy i rzeczy. Film między mediami” oraz „Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders”, za którą otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Jego wkład w rozwój czeskiej myśli filmowej został uhonorowany dwutomowym dziełem „Czeska myśl filmowa”.

W roku 2007 profesor Gwóźdź został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Jego zaangażowanie w życie naukowe i kulturalne znalazło również odzwierciedlenie w pracy redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Współczesna”, który stanowił platformę dla wymiany myśli i badań w obszarze kulturoznawstwa.

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany

Może Cię zainteresuje