Kultura to przede wszystkim ludzie z różnych pokoleń.W roku 2002 doszło do założenia Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, organizacji, której działalność skupia się na szeroko pojętej kulturze. Misją Towarzystwa jest przede wszystkim inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć badawczych, które dotyczą kultury. Organizacja ta stawia sobie za zadanie rozpowszechnianie wiedzy kulturoznawczej oraz promowanie dorobku kulturalnego Polski.

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze angażuje się w działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości kulturalnej społeczeństwa. Organizacja ta nie ogranicza się jedynie do działalności teoretycznej, ale również aktywnie uczestniczy w debacie publicznej, wyrażając swoje stanowisko na temat aktualnego stanu, potrzeb oraz przyszłości kulturoznawstwa. Przygotowuje ekspertyzy i opinie, które mają na celu diagnozowanie kondycji kultury oraz służy pomocą w formie doradztwa w obszarze życia kulturalnego.

Jednym z priorytetów Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego jest umacnianie pozycji kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej oraz profesji. W tym celu Towarzystwo podejmuje współpracę z różnorodnymi instytucjami badawczymi i edukacyjnymi, angażując się w programy i projekty skoncentrowane na kulturze.

Struktura organizacyjna Towarzystwa obejmuje oddziały regionalne, które znajdują się w różnych ośrodkach akademickich Polski, takich jak Wrocław, Katowice, Łódź, Lublin, Białystok, Warszawa oraz Opole. W tych centrach kulturoznawstwa skupiają się specjaliści z dziedziny humanistyki, którzy swoją działalność naukową i popularyzatorską dedykują naukom o kulturze. Towarzystwo nieustannie rozwija swoją strukturę, tworząc nowe oddziały, które mają na celu dalsze propagowanie wiedzy kulturoznawczej.

Serwis nie należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Ma na celu jedynie promowanie wiedzy o kulturze polskiej i zagranicznej, a także działalności samej organizacji.